card

ПАРАГЛАЙДЕРЫН НИСГЭГЧИЙН ТҮВШИН ТОГТООХ, ҮНЭМЛЭХ ОЛГОХ ЖУРАМ

МХПН-ийн Удирдах зөвлөлийн 2022 оны 4-р сарын 12-ний өдрийн хурлаар хэлэлцэн батлав.

Section 7 C - ЦЭГТ ГАЗАРДАХ ТЭМЦЭЭНИЙ ДҮРЭМ

Дэлхийн агаарын спортын холбооны Тэмцээний дүрмийн Бүлэг 7 С нь Параглайдингийн цэгт газардах төрлөөр тэмцээн зохион байгуулах дүрэм журмыг тогтоодог.

 Уг дүрмийн монгол орчуулгыг эндээс татаж уншина уу:   https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/652/files/Section%207C%20translation_Mong.pdf

Англи эхээр нь унших бол: https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/652/files/sporting_code_s7_c_-_accuracy_2022.pdf