card

Параглайдингийн нисгэгчид

Ч. Батсайхан

Нисэгч, аврагч

Д. Батцэнгэл

Нисэгч

Т.Чулуунбат

Нисэгч

Бямба-Очир

Нисэгч

Б. Ганзориг

Нисэгч, аврагч, шүхэрчин

Б.Долгормаа

Нисэгч

Б. Энхтайван

Нисэгч, шүүгч

Д.Оюумаа

Нисэгч, олон улсын шүүгч

Л. Будсүрэн

Параглайдингийн нисэгч, аврагч, шүхэрчин

Ч. Туул

МХПН-ийн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Олон улсын шүүгч

Х. Ариунбат

Нисэгч

Doug Gilchrist

Нисэгч, Монгол дахь АНУ-ын Энх тайвны корпусын Захиргааны хэлтсийн дарга