FAI Sporting License, IPPI card

Монголын Агаарын спортын холбоо /MASF/ болон Монголын Ханглайдинг, Параглайдингийн Нийгэмлэг нь Дэлхийн агаарын спортын холбоо /FAI/-ны гишүүн байгууллага юм.  Дэлхийн агаарын спортын холбоо нь гишүүддээ FAI-ийн спортын лицензийг олгодог бөгөөд МХПН нь өөрийн гишүүддээ олгож байна.

FAI-ийн спортын лицензтэй болсноор /бүртгэлтэй гишүүн тамирчин/ олон улсын томоохон тэмцээнд оролцох эрхтэй болно. Гэхдээ FAI-ийн спортын лиценз нь дангаараа хүчин төгөлдөр бус юм. IPPI буюу олон улсын тестийн ур чадварын карт болон Үндэсний нисэгчийн үнэмлэхтэй /спортын зэрэг/-ны хамт хүчин төгөлдөр бөгөөд олон улсад хаана ч нисэх эрх үүсч байгаагаараа давуу талтай юм.

Нисэгчийн үнэмлэх, IPPI card, Fai Sport license ийг тус нийгэмлэгээс гишүүддээ олгож байна.