card

Хэзээ хаана нисэх вэ?

BEG = анхан шатны, болон туршлагатай нисгэгчдэд (суралцагчийн түвшний) тохирно.

ADV = Нислэгийн туршлагатай, нисэгчдэд тохиромжтой.

CONF- Ахисан түвшний, холын нислэг хийх чадвартай нисэгчдэд тохирно. 

Улаанбаатар хот орчмын нислэг хийх газрууд:

Дээрх нисэгчийн түвшинд гаргаж буй зөвлөмжүүд нь нисэгчдийн туршлага үнэлгээнд үндэслэн гаргав. МХПН нь өгсөн зөвлөгөөг дагаж мөрдөхөд учирч болзошгүй эрсдлийг хариуцахгүй болно. Хэрэв та урьд өмнө нь нисч байгаагүй шинэ газар нисэх гэж байгаа бол урьдчилан орон нутгийн иргэд, туршлагатай нисэгч нараас тухайн газрын онцлог, орчин, салхи, цаг уурын мэдээлэл зөвлөгөө аваарай.