Хэрхэн гишүүн болох вэ?

Гишүүн болсноор дараах давуу тал, боломжийг эдлэнэ.

  • Та Монголын ханглайдинг, параглайдингийн нийгэмлэгийн нэг хэсэг юм.
  • Зохиогдох арга хэмжээ, аялал, үйл явдлын талаар мэдээлэл авах.
  • Спортын лиценз /FAI license/ олгоно. Ингэснээр олон улсын томоохон тэмцээнүүдэд оролцох боломжтой болно.
  • Лекц семинар, сургалтанд хамрагдах боломж. (онолын хичээл, сургалтын дадлага  аялал, нөөц шүхрийн эвхэлт ашиглалтын сургалт гэх мэт).
  • Адилхан хүсэл тэмүүлэлтэй, сонирхол нэг гадаад дотоодын хүмүүстэй найз нөхөд болох, хүрээгээ тэлэх боломж.
  • Нислэгийн дотоод дүрэм журам, мэдээллээр хангах

Энэ жилийн гишүүний төлбөрийг ... төгрөгөөр тогтоосон байна. (2018 оны 2-р сарын 11-ний байдлаар)

 

Гишүүнчлэлийн журам

Гишүүнээр элсэх журам