card

Нисгэгч болох

Хэрхэн нисэгч болох вэ?

Та параглайдингийн спортыг сонирхож байна уу? Цааш унших

Аюулгүй байдал, анхаарах зүйлс

Нислэгт шаардагдах үндсэн хэрэгслүүд болох далавч, суудал, нөөц шүхэр, хамгаалалтын малгай... Цааш унших

Ямар далавч сонгох вэ?

Таны аюулгүй байдал таны далавчнаас хамаарна... Цааш унших